Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji – Část 1

Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením je realizováno v rámci projektu Libereckého kraje „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“.
 
  • Období realizace: 07.04.2020 – 30.11.2020
  • Rozpočet: 2.588.000 Kč
 
top