Veřejný závazek

Veřejný závazek a postoj k sexualitě a vztahům lidí využívající naši službu

Sexualita jednoznačně patří do života každého člověka bez rozdílu věku a bez ohledu na zdravotní postižení nebo nemoc. Prožívat sexualitu je zdravé, legitimní a velmi důležité pro kvalitní život a sebepoznání.

Chápeme ji nejen pouze jako vlastní fyzické uspokojení, ale i jako vnímání vlastního těla a identity, sebepoznání, potřebu kontaktu, důvěry, prožívání lásky, citů, partnerství, přátelství a kamarádství.

Je pro nás velmi důležitý respekt k individuálnímu prožívání sexuality a právu každého orientovat se v této oblasti. Sexuální potřeby mohou být u každého jiné, ale jejich uspokojování se musí vždy dít v rámci zákonných norem platných v ČR.

Neposkytujeme sexuální asistenci, ale pouze a výhradně poradenství a osvětu. Dle úmluvy OSN o právech člověka s postižením má každý právo na podporu své vlastní sexuality a informace o ní.

Toto vše respektujeme a jako celek podporujeme. V naší organizaci působí metodik - důvěrník pro oblasti sexuality. Postupujeme v souladu s kodexem sexuality a Etickým kodexem.
top