Centrum denních služeb

Cílová skupina

Služba je určena dětem, mládeži a dospělým s tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku 7 - 64 let.
Jedná se o osoby, které:
  • mají  sníženou úroveň soběstačnosti a dovedností potřebných v běžném životě
  • nemají dostatek sociálních kontaktů (např. s vrstevníky)
  • nemohou trávit volný čas aktivitami podle svých přání a předpokladů v běžných zařízeních, která jsou k tomu určena (např. zájmové kroužky, DDM, sportovní kluby apod.)

Naše poslání

Služba je poskytována ve všední dny v čase 6:30 - 16:30
Posláním našeho centra denních služeb je napomáhat osobám se zdravotním znevýhodněním, aby dosáhly nejvyšší možné míry soběstačnosti a mohly žít jako jejich vrstevníci bez handikepu.

Centrum nabízí svým klientům různorodé aktivity zaměřené na rozvoj jejich soběstačnosti, dovedností a zájmů.
Jedná se o službu, která je provozována podle § 45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Služba je zpoplatněna dle zákona.

Kde službu poskytujeme

top