Centrum denních služeb

Cílová skupina

Děti od 7 let, mládež a dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením.

Naše poslání

Máme otevřeno od 6:30 do 16:30.
Podporujeme uživatele v samostatnosti a v dovednostech v sebeobsluze.
Podporujeme je v situacích, ve kterých si sami neporadí nebo je sami nedokáží řešit.
Pomáháme rozvíjet komunikační schopnosti s ostatními vrstevníky.

Kde službu poskytujeme

top