Velmi vnímáme těžkou a složitou situaci všech občanů Ukrajiny. V případě potřeby si dovolujeme nabídnout ubytování v Liberci v Jedličkově ústavu, pro lidi s postižením, kteří se ocitnou bez střechy nad hlavou a vyberou si pro svůj azyl Česku republiku. V případě zájmu volejte +420 739 541 560 nebo pište na vladimir.ptacek@ju-lbc.cz

Vladimír Ptáček
ředitel Jedličkova ústavu

Vítejte v Jedličkově ústavu

Jedličkův ústav není jen budova se stoletou historií, jsou to především lidé, kteří zde žijí. Jejich radosti a starosti.

Jedličkův ústav poskytuje sociální služby osobám s tělesným a kombinovaným postižením od 3 let. Uživatelům je poskytována podle jejich individuálních možností taková míra podpory, která je nezbytně nutná k realizaci jednotlivých úkonů, např. pomoc či dopomoc při stravování, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

SK Jedlička

Sportovní klub Jedlička.

POP-PY

Prodej výrobků klientů výtvarných dílen Jedličkova ústavu v Liberci.

Mozayka

Chceme měnit pohled na možnosti lidí s handicapem. Propojovat „zdravý svět“ a „svět s handicapem“. Šířit dobrovolně veřejně.

Historie

Jako počátek vývoje cílené péče o tělesně postižené děti v Liberci se všeobecně uznává r.1903, kdy na jaře tohoto roku známý liberecký ortoped MUDr. Joseph Gottstein otevřel soukromý ortopedicko-medikomechanický ústav v Mariánské ulici č.4. V tomto zařízení vyčlenil malé oddělení s několika málo lůžky pro tělesně postižené děti, kterým byla poskytována léčebná péče bezplatně.

Pomáhají nám

Děkujeme všem našim sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, kteří nám nabízejí svou pomoc. Každá i drobná pomoc má velký význam pro vytváření vzájemných vztahů, bez kterých se řada volnočasových a kulturních akcí nemůže konat.

Poskytované služby

Sociální služba dle § 48, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní asistence

Osobní asistence Jedličkova ústavu, příspěvková organizace je terénní čtyřiadvacetihodinová služba určená dospělým uživatelům. Jejím cílem je umožnit dospělým uživatelům s tělesným a kombinovaným postižením samostatný a plnohodnotný život srovnatelný s životem svých vrstevníků ve vlastních nebo nájemních bytech na území obce s rozšířenou působností Liberec.

Stravování

Tímto řádem se řídí uživatelé sociálních služeb, jejich zákonní zástupci nebo opatrovníci, pracovníci Jedličkova ústavu, příspěvková organizace, Lužická 920/7, Liberec 1 a ostatní cizí strávníci. Řád stravovacího provozu centrální jídelny platný od 1. 1. 2020 je ZDE.

Pronájem prostor

Nabízíme možnost využití našich prostor, sálu Domu Jestřábí, tělocvičny a přírodního areálu. Prostory lze pronajímat na základě domluvy i dlouhodobě. Přístup do všech místností včetně sociálního zázemí je bezbariérový. Cenu lze případně domluvit dohodou.

Etický kodex

Pracovníci Jedličkova ústavu a ostatní osoby, které s organizací spolupracují, jsou si vědomi svého poslání, spočívajícího v poskytování služby uživatelům zařízení tak, aby byla realizována práva uživatelů v míře, jaká je zaručena všem občanůČeské republiky, se zohledněním práva uživatelů na poskytnutí kvalitní sociální služby, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat.

Principy

Pracovníci respektují jedinečnost každého uživatele bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě ve společnosti.

Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Lužická 920 / 7
460 01  Liberec 1 – Staré Město

IČ: 70932522
DIČ: CZ70932522

Telefon: 485 218 111
E-mail: info@ju-lbc.cz