Etický kodex

Etický kodex pracovníků Jedličkova ústavu

Platnost od: 01. 02. 2024 / Standard č. 2
 

Pracovníci a klienti mezi sebou:
 

 • Respektují jedinečnost každého člověka (původ, etnikum, rasu, barvu pleti, jazyk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, vyznání, politické přesvědčení).
 • Respektují právo člověka na přání, potřeby, názory, postoje.
 • Posilují silné stránky lidí kolem sebe.
 • Podporují lidi v samostatném rozhodování a respektují jejich volbu.
 • Podporují lidi v nezávislosti na sociální službě.
 • Chrání důstojnost lidí.
 • Chrání lidská práva druhých osob.
 • Respektují seberealizaci, která neomezuje stejné právo druhých osob.
 • Brání diskriminaci.
 • Podporují začleňování lidí se zdravotním postižením do společnosti.
 • Chrání soukromí a důvěrnost informací.
 • Data a informace požadují a uchovávají výhradně s ohledem na potřebnost při zajištění služeb.

Pracovníci i klienti ve vztahu ke společnosti

 • Svým jednáním na veřejnosti zvyšují povědomí a respekt k lidem se zdravotním znevýhodněním.

Pracovníci ve vztahu k organizaci a ke kolegům

 • Postupují podle Vize a Poslání organizace.
 • Respektují odbornost a zkušenost svých kolegů a spolupracují s nimi.
 • Postupují jednotně a usilují o nejlepší možnou kvalitu služeb organizace.
 • Kritické připomínky řeší diskrétně na vhodném místě (nikdy před klienty).
 • Jednají profesionálně, nestranně, nezávisle, a pravdivě.
 • Nepřijímají ani nevyžadují dary, které by mohly ovlivnit průběh poskytovaných služeb.
 

Připravila: Mgr. Kubicová Černá, Mgr. Pokorná B., p. Donátová, p. Burešová

Schválil: Mgr. Vladimír Ptáček, ředitel
 

 

Mohlo by vás zajímat

top