Dokumenty

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
02. 04. 2024 Formulář žádosti o poskytnutí sociální služby .pdf 196 kB Stáhnout
02. 04. 2024 Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů .pdf 198 kB Stáhnout

Ceníky úhrad

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
28. 11. 2023 Ceník úhrad za stravu, ubytování a péči pro klienty odlehčovací služby .pdf 252 kB Stáhnout
08. 11. 2023 Ceník za služby domova pro osoby se zdravotním postižením .pdf 214 kB Stáhnout
08. 11. 2023 Ceník za služby osobní asistence .pdf 213 kB Stáhnout
08. 11. 2023 Ceník za služby centra denních služeb .pdf 210 kB Stáhnout
11. 09. 2023 Ceník pro úhradu fakultativních služeb .pdf 219 kB Stáhnout

Další služby

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 04. 2023 Kolektivní smlouva 2023 - 2026 .pdf 665 kB Stáhnout
31. 01. 2024 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023 .pdf 72 kB Stáhnout
13. 06. 2024 Příloha č. 1 ke zřizovací listině 23.4.2024 .pdf 134 kB Stáhnout
20. 09. 2022 Rozhodnutí o registraci .pdf 293 kB Stáhnout
20. 09. 2022 Zřizovací listina .pdf 203 kB Stáhnout
27. 01. 2023 Organizační schéma od 1.1.2023 .pdf 577 kB Stáhnout

Výroční zprávy

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
13. 06. 2024 Výroční zpráva - rok 2023 .pdf 1 MB Stáhnout
07. 06. 2023 Zpráva o činnosti organizace za rok 2022 .pdf 640 kB Stáhnout
20. 09. 2022 Zpráva o činnosti organizace za rok 2021 .pdf 822 kB Stáhnout
20. 09. 2021 Zpráva o činnosti organizace za rok 2020 .pdf 547 kB Stáhnout
20. 09. 2020 Výroční zpráva – rok 2019 .pdf 6 MB Stáhnout
20. 09. 2019 Výroční zpráva – rok 2018 .pdf 1 MB Stáhnout
20. 09. 2018 Výroční zpráva – rok 2017 .pdf 877 kB Stáhnout
20. 09. 2017 Výroční zpráva – rok 2016 .pdf 941 kB Stáhnout
20. 09. 2016 Výroční zpráva – rok 2015 .zip 851 kB Stáhnout
20. 09. 2015 Výroční zpráva – rok 2014 .zip 989 kB Stáhnout
20. 09. 2014 Výroční zpráva – rok 2013 .zip 611 kB Stáhnout
20. 09. 2013 Výroční zpráva – rok 2012 .pdf 5 MB Stáhnout
20. 09. 2012 Výroční zpráva – rok 2011 .pdf 244 kB Stáhnout
20. 09. 2011 Výroční zpráva – rok 2010 .pdf 160 kB Stáhnout
20. 09. 2010 Výroční zpráva – rok 2009 .pdf 543 kB Stáhnout
20. 09. 2009 Výroční zpráva – rok 2008 .pdf 290 kB Stáhnout

Finance

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
02. 05. 2023 Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na 2023 - 2025 .pdf 1 MB Stáhnout
18. 01. 2023 Schválený rozpočet 2022 a rozpočtový výhled 2022-2024 .pdf 590 kB Stáhnout
25. 05. 2022 Rozvaha .pdf 317 kB Stáhnout
26. 05. 2022 Výkaz zisku a ztráty 2021 .pdf 286 kB Stáhnout
27. 05. 2022 Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 2020-2022 .pdf 1 MB Stáhnout
top