Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty

  • Referenční číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/A7.00007
  • Doba realizace projektu: 1. Listopadu 2013 – 30. června 2015
Jedličkův ústav, příspěvková organizace realizuje od začátku listopadu 2013 projekt s názvem „Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty”. Tento projekt je financován prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Projekt „Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty” je zaměřen na dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců organizace. Hlavním cílem kompletního procesu vzdělávání zaměstnanců je zvyšování odborných znalostí, a tím zvýšení jejich adaptability.


Poskytovatel podpory:
Evropský sociální fond (ESF) www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr
Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti
 
top