Podpora transformačních procesů

  • Referenční číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/87.00022
  • Doba realizace projektu: 1. 7. 2013 – 30. června 2015

Jedličkův ústav, příspěvková organizace je jedním z partnerů projektu s názvem „Podpora transformačních procesů v pobytových sociálních službách Libereckého kraje”. Tento projekt je financován prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Projekt je zaměřen na podporu transformačních aktivit ve třech zařízeních Libereckého kraje – APOSS, Jedličkův ústav a Domov a Centrum aktivit Hodkovice nad Mohelkou. Výstupem projektu budou tři transformační plány a vytvořené podmínky pro úspěšné dokončení transformace ve všech zapojených zařízeních.


Poskytovatel podpory:
Evropský sociální fond (ESF) www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr
Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti
top