Historie

Počátek vývoje cílené péče o tělesně postižené děti v Liberci

Základy péče o tělesně postižené dítě

"Spolek pro pomoc zmrzačelým v Deutschböhmen"

Výstavba nového moderního zařízení

Nový veřejný „Krüppelheim”

Nouzová nemocnice pro ošetřování raněných

Původní poslání obnoveno

Nové jméno ústavu

Dobré zázemí a splnění všech požadavku nového přístupu

Totalitní režim

Stavební, léčebné, rehabilitační, výchovné i vzdělávací změn

První skupinová bydlení

Zavádění standardů kvality poskytované sociální péče

top