Odlehčovací služby

Cílová skupina

Osoby s těžkým tělesným postižením a tělesným postižením v kombinaci s dalším vážným zdravotním znevýhodněním vyžadující pomoc a podporu druhé osoby.

Naše poslání

Umožňujeme pečující osobě čas na nezbytný vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení osobních záležitostí.
Rozšiřujeme sociální kontakty, předcházíme sociální izolaci a nabízíme podnětné prostředí klientům s ohledem na jejich individuální potřeby.

Jedná se o službu, která je provozována podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Služba je zpoplatněna dle zákona. Formulář žádosti o poskytování sociální služby a Ceník služby najdete zde na webu v sekci Dokumenty.
 

Sociální služba je poskytovaná v prostorách DOZP

top