Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Cílová skupina

Osoby s těžkým tělesným postižením v kombinaci s dalším vážným zdravotním znevýhodněním vyžadující pomoc a podporu druhé osoby.
Sociální služba je určena pro zájemce ve věku od 3 do 64 let.

Naše poslání

Poskytnout celoroční pobytovou sociální službu s 24 hodinovou podporou.

Vytvořit příznivé prostředí pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, s důrazem na jejich individuální potřeby a možné zařazení do běžného života.
 
Činnosti, které sociální služba poskytuje, jsou: poskytnutí ubytování, zajištění stravy, péče o sebe, péče o zdraví, podpora při naplňování a udržování rodinných vztahů, péče o domácnost a vaření, podpora v krizových situacích a při práci s riziky, podpora při základní orientaci městem Liberec, podpora v každodenním rozhodování, podpora v trávení volného času, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Zaměřujeme se na takový přístup, který klienta posiluje ve vyjadřování svých potřeb a přání. Zároveň v rámci klientových fyzických i psychických možností mu předáváme maximum informací, aby mohl o svém životě rozhodovat v co nejvyšší míře. Tento přístup je v sociálních službách znám pod anglickým označením EMPOWERMENT/ZMOCŇOVÁNÍ.

Jedná se o službu, která je provozována podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Služba je zpoplatněna dle zákona. Formulář žádosti o poskytování sociální služby a Ceník služby najdete zde na webu v sekci Dokumenty

Kde službu poskytujeme

top