Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Cílová skupina

Osoby s těžkým tělesným postižením v kombinaci s dalším vážným zdravotním znevýhodněním vyžadující pomoc a podporu druhé osoby.

Naše poslání

Poskytnout celoroční pobytovou sociální službu s 24 hodinovou podporou.

Vytvořit příznivé prostředí pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, s důrazem na jejich individuální potřeby a možné zařazení do běžného života.
Činnosti, které sociální služba poskytuje, jsou: poskytnutí ubytování, zajištění stravy, péče o sebe, péče o zdraví, podpora při naplňování a udržování rodinných vztahů, péče o domácnost a vaření, podpora v krizových situacích a při práci s riziky, podpora při základní orientaci městem Liberec, podpora v každodenním rozhodování, podpora v trávení volného času, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Zaměřujeme se na takový přístup, který klienta posiluje ve vyjadřování svých potřeb a přání. Zároveň v rámci klientových fyzických i psychických možností mu předáváme maximum informací, aby mohl o svém životě rozhodovat v co nejvyšší míře. Tento přístup je v sociálních službách znám pod anglickým označením EMPOWERMENT/ZMOCŇOVÁNÍ.

Kde službu poskytujeme

top