Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Cílová skupina

Osoby s těžkým tělesným postižením v kombinaci s dalším vážným zdravotním znevýhodněním vyžadující pomoc a podporu druhé osoby.

Naše poslání

Vytvořit příznivé prostředí pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, s důrazem na jejich individuální potřeby a možné zařazení do běžného života.
Poskytnout osobám s těžkým tělesným a kombinovaným postižením všechny potřebné služby, informace a podněty, které by přispěly k zařazení do společnosti a odpovídaly kvalitě života co nejvíce podobné (srovnatelné) kvalitě života jejich vrstevníků.
V rámci služby je vždy nejdůležitějším měřítkem individualita klienta, který má právo na realizaci svých potřeb, přání, představ a zájmů. Úkolem pracovníků je tyto potřeby a zájmy naplňovat a hájit.

Kde službu poskytujeme

top