Jídelní lístek

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení strávníci,
jelikož od 1. 5. 2021 dochází k nárůstu cen energií a ke zvýšení cen za potraviny, jsme bohužel nuceni zvýšit ceny jídel, a to následovně:

Ceny pro klienty: Původně Nově od 1. 5. 2021
Snídaně: 17 Kč 22 Kč
Přesnídávka: 14 Kč 18 Kč
Oběd:  46 Kč 54 Kč
Svačina: 11 Kč 15 Kč
Večeře: 32 Kč 41 Kč
Celkem celodenní strava:  120 Kč 150 Kč
     
Ceny pro externí strávníky:    
Obědy: 71 Kč 89 Kč

Nově od 1. 5. 2021 nabízíme externím strávníkům pouze obědy.

Věříme, že i tak budete s kvalitou, pestrostí a chutností jídel spokojeni a zůstanete i nadále našimi věrnými strávníky.

Romana Jirsáková
vedoucí stravovacího úseku
V Liberci dne 9. 4. 2021

Důležité upozornění

Vážení strávníci,
jelikož od 1. 1. 2019 dochází k nárůstu cen energií a ke zvýšení cen za potraviny, jsme bohužel nuceni zvýšit ceny jídel.

Věříme, že i tak budete s kvalitou, pestrostí a chutností jídel spokojeni a zůstanete i nadále našimi věrnými strávníky.

Romana Jirsáková
ved. stravovacího úseku