Jídelní lístek

Jídelní lístek leden 2020

od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020

Jídelní lístek únor 2020

od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020

Jídelní lístek březen 2020

od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020

Důležité upozornění

Vážení strávníci,
jelikož od 1. 1. 2019 dochází k nárůstu cen energií a ke zvýšení cen za potraviny, jsme bohužel nuceni zvýšit ceny jídel.

Věříme, že i tak budete s kvalitou, pestrostí a chutností jídel spokojeni a zůstanete i nadále našimi věrnými strávníky.

Romana Jirsáková
ved. stravovacího úseku