Veřejné zakázky

Veřejná zakázka: Akce č. 013D312002603 – Výtah pro budovu F – Budovcova ulice 930 – Jedličkův ústav, p. o. Liberec

je spolufinancována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.  

…………………………….

Veškeré veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou 500 tis. Kč bez DPH a vyšší najdete ZDE.

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Libereckykraj