Povinně zveřejňované informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

a) Organizační schéma a řád

Organizační schéma od 1. 1. 2021

Organizační schéma od 1. 7. 2020

Organizační schéma od 1. 4. 2019

Organizační schéma od 1. 1. 2019

Organizační řád od 1. 1. 2019

Organizační schéma od 1. 5. 2018

b) Registrace

Rozhodnutí o registraci

Rozhodnutí o změně registrace sociálních služeb podané dne 21. 1. 2021 žadatelem.

Rozhodnutí o registraci Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec ze dne 7. 2. 2020.

Rozhodnutí o registraci Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec ze dne 1. 11. 2019.

Rozhodnutí o registraci Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec ze dne 1. 1. 2019.

Rozhodnutí o registraci Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec ze dne 28. 1. 2018.

Rozhodnutí o registraci Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec ze dne 11. 10. 2017

.

Rozhodnutí o registraci Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec ze dne 1. 1. 2017.

Rozhodnutí o registraci Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec ze dne 8. 9. 2015.

c) Rozvaha

Rozvaha 2021

Rozvaha k 31. 12. 2021

Rozvaha 2019

Rozvaha k 31. 12. 2019

Rozvaha 2018

Rozvaha k 31. 12. 2018

Rozvaha 2017

Rozvaha k 31. 12. 2017

Rozvaha 2016

Rozvaha k 31. 12. 2016

Rozvaha 2015

Rozvaha k 31. 12. 2015

Rozvaha 2014

Rozvaha k 31. 12. 2014

Rozvaha 2013

Rozvaha k 31. 12. 2013

d) Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet na rok 2020 a rozpočtový výhled 2020-2022 – 2. verze (UR 2)

Rozpočet na rok 2020 a rozpočtový výhled 2020-2022 – 1. verze

Rozpočet na rok 2020 a rozpočtový výhled 2020-2022 – 1. verze

Schválený rozpočet na rok 2019 – 1. verze

Schválený rozpočet na rok 2018 – 2. rozpočtová úprava

Schválený rozpočet na rok 2018 – 2. verze

Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 – 2019.

Schválený rozpočet 20. 12. 2017.

 

e) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztráty 2021

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

Výkaz zisku a ztráty 2019

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty 2018

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty 2017

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty 2016

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty 2015

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015

Výkaz zisku a ztráty 2014

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014

Výkaz zisku a ztráty 2013

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013

Výkaz zisku a ztráty 2012

f) Výroční zprávy

Zpráva o činnosti organizace za rok 2021

Zpráva o činnosti organizace za rok 2020

Výroční zpráva – rok 2019

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2019

Výroční zpráva – rok 2018

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2018

Výroční zpráva – rok 2017

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2017

Výroční zpráva – rok 2016

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2016

Usnesení – Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2016

Výroční zpráva – rok 2015

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2015.

Usnesení – Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2015

Výroční zpráva – rok 2014

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2014.

Usnesení – Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2014

Výroční zpráva – rok 2013

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2013.

Usnesení – Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2013

Usnesení – Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2013

Výroční zpráva – rok 2012

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2012.

Výroční zpráva – rok 2011

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2011.

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2011 – prezentace.

Výroční zpráva – rok 2010

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2010.

Příloha – Přehled akcí roku 2010

Výroční zpráva – rok 2009

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2009.

Příloha – Přehled návštěvnosti webových stránek Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace v roce 2009

Výroční zpráva – rok 2008

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2008.

Výroční zpráva – rok 2007

g) Zřizovací listina

Zřizovací listina 2020

Změna Zřizovací listiny Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – 24. 7. 2020.

Zřizovací listina 2019

Změna Zřizovací listiny Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – 1. 1. 2019.

Zřizovací listina 2017

Změna Zřizovací listiny Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – 5. 4. 2017.

Zřizovací listina 2015

Příloha ke zřizovací listině Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – 16. 10. 2015.

Zřizovací listina 2014

Změna Zřizovací listiny Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – 29. 07. 2014.

Zřizovací listina

Změna Zřizovací listiny Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – 5. 11. 2009.

Zřizovací listina

h) Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2021.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2020.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2019.

i) Ceníky úhrad

Ceník úhrad za stravu a péči pro klienty CDS

Ceník úhrad za poskytovanou péči osobní asistence od 1. 4. 2020

Ceník úhrad za stravu ubytování a péči pro klienty od 1. 4. 2022