Dokumenty

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

a) Organizační schéma a řád

Organizační schéma od 1. 4. 2019

Organizační schéma od 1. 1. 2019

Organizační řád od 1. 1. 2019

Organizační schéma od 1. 5. 2018

b) Registrace

Rozhodnutí o registraci

Rozhodnutí o registraci Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec ze dne 7. 2. 2020.

Rozhodnutí o registraci Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec ze dne 1. 11. 2019.

Rozhodnutí o registraci Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec ze dne 1. 1. 2019.

Rozhodnutí o registraci Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec ze dne 28. 1. 2018.

Rozhodnutí o registraci Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec ze dne 11. 10. 2017

.

Rozhodnutí o registraci Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec ze dne 1. 1. 2017.

Rozhodnutí o registraci Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec ze dne 8. 9. 2015.

c) Rozvaha

Rozvaha 2017

Rozvaha k 31. 12. 2017

Rozvaha 2016

Rozvaha k 31. 12. 2016

Rozvaha 2015

Rozvaha k 31. 12. 2015

Rozvaha 2014

Rozvaha k 31. 12. 2014

Rozvaha 2013

Rozvaha k 31. 12. 201

d) Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet na rok 2019 – 1. verze

Schválený rozpočet na rok 2018 – 2. rozpočtová úprava

Schválený rozpočet na rok 2018 – 2. verze

Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 – 2019.

Schválený rozpočet 20. 12. 2017.

e) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztráty 2017

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty 2016

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty 2015

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015

Výkaz zisku a ztráty 2014

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014

Výkaz zisku a ztráty 2013

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013

Výkaz zisku a ztráty 2012

f) Výroční zprávy

Výroční zpráva – rok 2017

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2017.

Výroční zpráva – rok 2016

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2016.

Usnesení – Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2016

Výroční zpráva – rok 2015

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2015.

Usnesení – Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2015

Výroční zpráva – rok 2014

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2014.

Usnesení – Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2014

Výroční zpráva – rok 2013

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2013.

Usnesení – Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2013

Usnesení – Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2013

Výroční zpráva – rok 2012

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2012.

Výroční zpráva – rok 2011

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2011.

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2011 – prezentace.

Výroční zpráva – rok 2010

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2010.

Příloha – Přehled akcí roku 2010

Výroční zpráva – rok 2009

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2009.

Příloha – Přehled návštěvnosti webových stránek Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace v roce 2009

Výroční zpráva – rok 2008

Výroční zpráva Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – rok 2008.

Výroční zpráva – rok 2007

g) Zřizovací listina

Zřizovací listina 2019

Změna Zřizovací listiny Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – 1. 1. 2019.

Zřizovací listina 2017

Změna Zřizovací listiny Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – 5. 4. 2017.

Zřizovací listina 2015

Příloha ke zřizovací listině Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – 16. 10. 2015.

Zřizovací listina 2014

Změna Zřizovací listiny Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – 29. 07. 2014.

Zřizovací listina

Změna Zřizovací listiny Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, Liberec – 5. 11. 2009.

Zřizovací listina

h) Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2019.