Ceníky

Ceník úhrad za stravu a péči pro klienty CDS

Ceník úhrad za poskytovanou péči osobní asistence od 1. 4. 2020

Ceník úhrad za stravu ubytování a péči pro klienty od 1. 4. 2022

Ceník pro úhradu fakultativních služeb

Ceník fakultativních služeb platný od 1. 1. 2019

Ceník – celoroční pobyt

Ceník za celoroční pobyt platný od 1. 1. 2019

Ceník – ambulantní služby

Ceník za ambulantní služby platný od 1. 1. 2019

Ceník – osobní asistence