Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Vítejte na stránkách Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace

Jedličkův ústav není jen budova se stoletou historií, jsou to především lidé, kteří zde žijí. Jejich radosti a starosti.

Jedličkův ústav poskytuje sociální služby osobám s tělesným a kombinovaným postižením od 3 let. Uživatelům je poskytována podle jejich individuálních možností taková míra podpory, která je nezbytně nutná k realizaci jednotlivých úkonů, např. pomoc či dopomoc při stravování, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Součástí poskytovaných sociálních služeb je výchovně vzdělávací a aktivizační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Cílem činnosti Jedličkova ústavu je rozvoj a upevnění schopností uživatelů tak, aby budoucnu byli schopni žít a obstát v běžném sociálním prostředí.

V rámci individuálního přístupu nabízíme uživatelům ambulantní (denní), týdenní, celoroční a odlehčovací pobyt. Individuální podpora je poskytována i ve zdravotní, sociální, pedagogicko-psychologické a rehabilitační oblasti.

Jsme otevřeni i veřejnosti – pronajímáme prostory k různým aktivitám.