Ambulantní služby – CDS

Centrum denních služeb (CDS)

Sociální služba dle § 45, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cílová skupina: děti od 7 let, mládež a dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením.

Poslání CDS je podporovat uživatele v samostatnosti a v dovednostech v sebeobsluze. Podporovat je v situacích, ve kterých si sami neporadí nebo je sami nedokáží řešit. Rozvíjet komunikační schopnosti s ostatními vrstevníky.

Oblasti poskytování podpory

 • udržování a rozvoj dovedností a schopností, včetně sebeobslužných
 • zjišťování aktuálních potřeb a vůle uživatele
 • formou zájmových aktivit začlenění do kolektivu
 • zlepšit komunikační schopnosti s vrstevníky
 • podpora přirozených společenských vztahů
 • podpora kvalitního využití času
 • pomoc uživateli naplňovat občanská práva a povinnosti

Popis místa

přízemí:

 • kancelář vedoucí CDS
 • budova C v hlavním areálu Jedličkova ústavu
 • přístup do budovy je bezbariérový
 • budova je vybavena výtahem
 • sedm výtvarných aktivit
 • denní společenská místnost + kuchyňská linka
 • společné sociální zařízení
 • šatna pro uživatele

první nadzemní patro:

 • kancelář kolektivu CDS
 • budova C v hlavním areálu Jedličkova ústavu
 • přístup do budovy je bezbariérový
 • budova je vybavena výtahem
 • šest místností na denní činnosti
 • společenská místnost
 • kuchyň s jídelní částí
 • šatna
 • Snoezelen (multismyslová místnost)
 • Magic Box (aktivizační místnost)
 • kancelář vedoucí CDS

Adresa:

Centrum denních služeb, Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město